3M ESPE Z250 HİBRİT TEK TÜP KOMPOZİT

3M6020R

EL ALETLERİNE YAPIŞMAZ KOLAY UYGULANIR, POLİMERİZASYON SÜRESİ 20 SANİYEDİR.