3M ESPE RELYX TEMP NE

3M548

Öjenol içermediğinden adeziv simantasyonlarından önce kullanılabilir. Düşük film kalınlığı oluşturur ve geçici dişlerin dişe tam uyumunu sağlar. Protez ve diş yüzeyinden kolaylıkla uzaklaştırılır. Dış yüzeyinde artık bırakmaz.